Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι Κῦρος καὶ Ἰωάννης*Δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά νοήσουμε τό μεγαλεο τῆς κκλησίας, ν δέ σκεφθομε πώς εναι στεργιωμένο πάνω στά στ χιλιάδων Μαρτύρων, κάθε τάξεως, κάθε φύλου καί κάθε λικίας. γ μας λόκληρη κι ν μολύνεται κάθε μέρα πό τήν μαρτία τν νθρώπων, μά εναι γιασμένη μέ τό αμα τν γίων Μαρτύρων. Γι᾽ ατό ψάλλει κκλησία· «θλοφόροι Κυρίου, μακαρία γ πιανθεσα τος αμασιν μῶν». Κάθε τόπος εναι ποτισμένος μέ θο αμα καί κάθε χμα σκεπάζει κόκκαλα Μαρτύρων τς πίστεως, σάν κι ατν τν ποίων σήμερα κκλησία πιτελε τή μνήμη, Κύρου καί ωάννου τν θαυματουργν ναργύρων καί θανασίας καί τν θυγατέρων της Θεοδότης, Θεοκτίστης καί Εδοξίας. Εναι κι ατοί πό τίς μυριάδες τν μαρτύρων, γιά τούς ποίους μιλε τό Πνεμα στήν ποκάλυψη· «πεπελεκισμένοι διά τήν μαρτυρίαν ησο καί διά τόν λόγον το Θεο».
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.