Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ἐπισκόπου
Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ
Μητροπολίτου Σερβίων Καὶ Κοζάνης

ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*

«Εἶναι γραμμένο στὴν Ἀποκάλυψη· «Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου». Μιὰ κρίση πνευματική, ποὺ ἔρχεται ἔστω κι ἀπὸ τοὺς περισσότερους – λιγώτεροι πάντα εἶναι οἱ ἐκλεκτοί – δὲν μπορεῖ νὰ κλονίσῃ τὴν Ἐκκλησία· ἡ θεία τάξη δὲν ἀνατρέπεται. Ἡ Ἐκκλησία, ἀμετακίνητη κι ἀκλόνητη, βρίσκεται στὴ θέση της. Οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ Ὅσιοί της, «διὰ πίστεως ἡνωμένοι καὶ διὰ τῶν δεσμῶν πρὸς ἀλλήλους σφιγγόμενοι», εἶναι «οἱονεὶ πύργοι τινὲς συνεχεῖς, ἀσφάλειαν ἐκ τῆς τῶν ἐναντίων ἐπιδρομῆς παρεχόμενοι». Ὅταν ἡ κρίση θὰ περάση, στὴν ἐπιστροφή τους οἱ ἄνθρωποι θὰ βροῦν τὴν πεῖρα τῶν Ἁγίων, ποὺ εἶναι πεῖρα αἵματος καὶ δακρύων». Στὴν πορεία τους μέσα στὸν παρόντα κόσμο, γιὰ νὰ προσανατολισθοῦν δὲν χρειάζεται παρὰ ἕνα σταμάτημα, μιὰ ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες, στοὺς Μάρτυρας καὶ τοὺς Ὁσίους τῆς Ἐκκλησίας...».

16 Ἰανουαρίου
Ὁ μάρτυς Δάναξ
Λέγεται γιά τόν Ανεία τι φυγε μέσ' πό τήν καταστροφή τς Τροίας, σηκώνοντας τούς γέροντας γονες του καί τό παλλάδιο τς θηνς. Διασώζεται καί στήν εσεβ κκλησιαστική παράδοση τι γιος Μάρτυς Δάναξ, το ποίου κκλησία σήμερα πιτελε τή μνήμη, ναγνώστης τς κκλησίας το Αλνος στήν πειρο, σέ μιά πιδρομή ληστν πρε τά ερά σκεύη τς κκλησίας κι φυγε, γυρεύοντας τόπο νά κρυφθ καί νά τά σώση. τσι γίνεται πάντα. Ο νθρωποι περασπίζουν τό πάτριο δαφος καί μάχονται «πέρ βωμν καί στιν»· πρτα γιά τά ερά κι στερα γιά τά σπίτια τους, γιά τά «δη» τν πατρώων θεν καί γιά τούς τάφους τν προγόνων. ταν χάνουν τό πάτριο δαφος, φεύγοντας παίρνουν μαζί τους τά στ τν πατέρων τους σάν τούς Παργινούς καί τά εκονίσματα καί τά ερά σκεύη τς κκλησίας, σάν τούς δελφούς μας τς Μικρασίας καί το Πόντου.

*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων Καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.