Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Θέα ἀπὸ τὴν Πρίγκηπο...


Γέροντας Παΐσιος:


Το μόνο που έχει ο άνθρωπος είναι μια διάθεση και ανάλογα με αυτήν τον βοηθάει ο Θεός. Για αυτό λέω, όσα αγαθά έχουμε είναι δώρα του Θεού. Τα έργα μας είναι μηδέν και οι αρετές μας είναι  μια συνέχεια από μηδενικά. Εμείς θα προσπαθούμε να προσθέτουμε συνέχεια μηδενικά και να παρακαλούμε τον Χριστό να βάλη την μονάδα στην αρχή, για να γίνουμε πλούσιοι. Εάν δεν βάλη τη μονάδα ο Χριστός στην αρχή, χαμένος ο κόπος...

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Πνευματικά κεφάλαια

«Ἡ μοναξιὰ εἶναι μιὰ ἐξαιρετικὴ ἐμπειρία καὶ μιὰ θαυμάσια ἄσκηση. Μιὰ ἐμπειρία, ποὺ δείχνει ἄν ἔχεις κάποιο πραγματικὸ περιεχόμενο μέσα στὴν ψυχή σου, ἄν μπορεῖς νὰ ζεῖς μὲ τὸ ἐσωτερικὸ αὐτὸ περιεχόμενο, ὅταν τὰ ἐξωτερικὰ ἐλαττωθοῦν στὸ ἐλάχιστο. Γιατὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ζοῦμε μὲ τὶς ἐξωτερικὲς ἐντυπώσεις -τοὺς ἀνθρώπους γύρω μας, τὶς διάφορες ὑποθέσεις καὶ μέριμνές μας. Τὶ θὰ συμβεῖ, ἄν ὅλα αὐτὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ μᾶς; Τὶ θὰ γινόταν, ἄν κλείνονταν οἱ αἰσθήσεις μας, ποὺ μᾶς συνδέουν μὲ τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο; Μὲ πόνο καὶ κόπο καὶ μὲ τρίξιμο θά ᾽νοιγαν τότε οἱ πόρτες, γιὰ νὰ μποροῦμε στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τῆς ψυχῆς μας».*
* Πρεσβ. Ἀλεξάνδρου Ἐλτσιανίνωφ, Πνευματικὰ Κεφάλαια, Ἐκδόσεις Τῆνος, Ἀθήνα 1997