Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Μικρός Συναξαριστής


 19 ανουαρίου
Οἱ δυὸ Μακάριοι*
Δυὸ μεγάλους μοναχούς καί σκητς ἑορτάζει σήμερα κκλησία, τόν γιο Μακάριο τόν λεξανδρινό καί τόν γιο Μακάριο τόν Αγύπτιο. Σύγχρονοι σχεδόν κι ο δυό, εναι πό τούς σίους κείνους, τν ποίων θερμή γάπη κι φοσίωση στόν Χριστό καί τό πνεμα τς στερήσεως καί τς σταυρώσεως εναι πράγματα γνωστα κι κατανόητα στό σύγχρονο κόσμο. Κι μως πάντα, στίς φελιμοκρατικές ντιλήψεις τν νθρώπων, στό πνεμα το πεζο λισμο καί τς θεης δραστηριότητας, ντίβαρο κι ντίρροπη δύναμη θά εναι πάρνηση το κόσμου καί σκηση τν σίων τῆς ρήμου. Τά λόγια το γίου ντωνίου, πού εναι κανών τν σίων, κφράζουν να γιο δανικό καί σύμφωνο πρός τόν νθρώπινο προορισμό. «Σπουδάσατε δέ μλλον καί μες εί συνάπτειν αυτούς, προηγουμένως μέν τ Κυρίω, πειτα δέ τος γίοις· να μετά θάνατον μς ες τάς αωνίους σκηνάς, ς φίλους γνωρίμους, δέξωνται...».

*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.