Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Ὁ ἱερομάρτυς Κλήμης καὶ ὁ μάρτυς Ἀγαθάγγελος*γιος ερομάρτυς Κλήμης, πίσκοπος γκύρας καί γιος Μάρτυς γαθάγγελος, πού μαζί μαρτύρησαν καί μαζί τοὺς τιμ σήμερα κκλησία εναι πό κείνους τούς νθρώπους το Θεο, πού δοκίμασαν κάθε εδος θλίψη καί ταλαιπωρία, γιά χάρη τς πίστεώς των - δίνοντας "τήν μαρτυρία ησο Χριστο". Πραγματικά δέν ξίζει λος κόσμος, σο τά μαρτύρια τν γίων, καθώς τό λέει πόστολος· "ν οκ ν ξιος κόσμος". Δέν πάρχει πιό γιο καί πιό τίμιο πό τή χριστιανική πίστη, πού εναι στεργιωμένη πάνω στήν μαρτυρία χιλιάδων κι κατομμυρίων νθρώπων, μαρτυρία πισφραγισμένη μέ αμα καί μέ θάνατο, μέ τό βίαιο καί σκληρό κενο θάνατο, πού στή γλώσσα τς κκλησίας εδικά νομάζεται μαρτύριο. λες ατές ο θυσίες, ο λγηδόνες καί τά αματα τν γίων ποχρεώνουν μς νά σεβώμαστε καί νά φυλάγωμε τήν πίστη μας. "... χετε κρατήσατε χρις ο ν ξω", εναι γραμμένο στήν ποκάλυψη.

*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.