Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος*Σήμερα κκλησία ἑορτάζει τή μνήμη νός πό τούς τρες μεγάλους εράρχας καί οκουμενικούς Διδασκάλους, το γίου Γρηγορίου το Θεολόγου. γιος Γρηγόριος εναι πνευματικός νθρωπος, θεωρητικός νος, πού πάντα ξαίρεται πάνω πό τά νθρώπινα. Εναι θεολόγος, ρήτορας, ποιητής, πού ντί γιά τόν κοσμικό θόρυβο καί τήν αγλη τν ξιωμάτων προτιμ τήν συχία τς ρήμου καί τήν πλότητα το διωτικο βίου. Ο γνες του γιά τήν πικράτηση τς ρθοδόξου πίστεως τόν νέβασαν στὸν ρχιεπισκοπικό θρόνο τς Νέας Ρώμης. Μά κενος, φήνοντας τίς μικρότητες τν νθρώπων καί χαιρετίζοντας συγκινητικά τὸ ποίμνιό του, φυγε γιά ν' φιερωθ στίς πνευματικές του θεωρήσεις. δε νθρωπος το Θεο· "γνόουν γάρ τι πρός πάτους μιν καί πάρχους μιλλα καί στρατηγν τούς εδοκιμωτάτους, ο μή χουσιν ποι τά αυτν ῥίψουσι".
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.