Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος*Στίς 27 ανουαρίου το 438, τριανταένα χρόνια στερα πό τόν θάνατό του, φεραν στήν Κωνσταντινούπολη πό τήν Κουκουσό τς ρμενίας τά στ το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου, το μεγάλου εράρχου καί οκουμενικο Διδασκάλου. γιος ωάννης Χρυσόστομος, στήν ντιόχεια Πρεσβύτερος καί στήν Κωνσταντινούπολη πίσκοπος, εναι κούραστος διδάσκαλος το ποιμνίου του, σκητικός μοναχός, δραστήριος κληρικός, τρόμητος μαχητής, πο συγκρούεται κατά μέτωπο μέ τήν κακία, χτυπ σάν τόν Πρόδρομο τήν παρανομία καί πέφτει τελειώνοντας μαρτυρικά τὸ βίο του. Εναι καλός ποιμήν, σιος καί μάρτυς. Πολλούς πό τούς γίους Μάρτυρας γκωμίασε καί στό τέλος φάνηκε πόλυτα συνεπής στά λόγια του· «...ε τις βούλεται παινεν μάρτυρας, μιμείσθω μάρτυρας· ε τις βούλεται γκωμιάζειν τούς θλητὰς τς εσεβείας, ζηλούτω τόν κείνων πόνον».
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.