Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Μικρός Συναξαριστής*

20 ανουαρίου
Ὁ μέγας Εὐθύμιος

γιος Εθύμιος Μέγας, το ποίου σήμερα κκλησία τιμ τή μνήμη, εναι σκητής τς προσευχς, στόν ποον βρκε κπλήρωση λόγος το Χριστο στό Εαγγέλιο· «Πάντα σα άν ατήσητε ν τ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε». ζησε ξηνταοκτ χρόνια ρημικς ζως κι πέθανε σχεδόν κατό τν, φο προεδε καθαρά τό θάνατό του. Ἕν᾽  πό τά θαύματα, πού καμε ταν ζοσε, εναι τι σέ μιά περίσταση νάγκης, θρεψε τετρακόσιους ταξιδιτες, πού χασαν τό δρόμο τους καί χτύπησαν τήν πόρτα το Μοναστηριο του. Χριστός, πού θρεψε στήν ρημο τίς πέντε χιλιάδες, βεβαίωσε κάποτε καί επε· « πιστεύων ες μέ τά ργα γώ ποι κἀκενος ποιήσει...». ταν ο νθρωποι κάνουν γνωστά «μετ' εχαριστίας» τά ατήματά τους πρός τό Θεό, ταν προσεύχωνται καί ζητον γιά σήμερα τόν πιούσιο ρτο, ρτος ατός ποτέ δέν τούς λείπει. Ελογε Θεός.

*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.