Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου*Μία πό τίς Δεσποτικές ορτές τς κκλησίας, τίς ορτές δηλαδή τίς φιερωμένες στό Δεσπότη Χριστό, εναι καί ορτή τς παπαντς, τήν ποία πιτελε σήμερα κκλησία. Εαγγελιστής Λουκς διηγεται καί περιγράφει τά περιστατικά το καθαρισμο τς Παναγίας, σαράντα μέρες μετά τή θεία Γέννηση, καί τς φιερώσεως το ησο στό Θεό, «κατά τόν νόμον Μωϋσέως». Οτε τό να οτε τό λλο ταν νάγκη νά γίνη. Τί νά καθαρισθ πανάχραντη Θεοτόκος; Καί σέ ποιόν νά φιερωθ Θεός; μως γίνονται καί τά δύο· « παλαιός μερν, νηπιάσας σαρκί, πό μητρός Παρθένου τ ερ προσάγεται το οκείου νόμου πληρν τό πάγγελμα». Συμμορφώθηκε ησος Χριστός πρός τό νόμο καί ποβλήθηκε Παναγία στίς διατάξεις το καθαρισμο, γιά νά φαν πώς λοι χωρίς ξαίρεση φείλουν νά κτελον μέ ταπεινό φρόνημα ,τι ντέλλεται Θεός καί ρίζει κκλησία.
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.