Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ ὅσιος Μαρτινιανός*Σήμερα κκλησία πιτελε τή μνήμη το σίου Μαρτινιανο. Μερικά γεγονότα στήν σκηση το σίου Μαρτινιανο μς πενθυμίζουν τά λόγια το ησο Χριστο στό Εαγγέλιο· «Ε δεξιά σου χείρ σκανδαλίζει σε, κκοψον ατήν καί βάλε πό σοῦ· συμφέρει γάρ σοι να πόληται ν τν μελν σου καί μή λον τὸ σμά σου βληθ ες τήν γέενναν». γιος Μαρτινιανός σέ μιά στιγμή πού κατάλαβε πώς κινδύνευε νά χάση τήν θική του καθαρότητα, ντί γιά «πρόσκαιρον μαρτίας πόλαυσιν», ναψε φρύγανα κι πεσε στή φωτιά γιά νά σβήση τή φλόγα πού ναβε στή σάρκα του. Μιά τέτοια πράξη βέβαια πολλοί σήμερα εν' τοιμοι καί νά τήν ερωνευθον καί νά τήν καταδικάσουν. Κι μως εναι πράξη ρωϊσμού καί ατοθυσίας, νώτερη πό κενες πού μαθε νά θαυμάζη κόσμος. Τέτοιο ρωϊσμό καί τέτοια θυσία δίκαια τήν τιμ κκλησία καί τή δέχεται καί τήν μείβει Θεός.
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.