Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ ὅσιος Παρθένιος*Πολλοί, κόμη κι πό τούς χριστιανούς, να πρᾶγμα δέν μπορον νά καταλάβουν καί νά παραδεχθον, τό θαμα. Νομίζουν πώς θρησκεία εναι πόθεση το νο κι πειδή τό θαμα βέβαια δέν χωρε στό νο το νθρώπου, τό διαγράφουν πό τήν θρησκεία. λλά τότε μαζί μέ τό θαμα διώχνουν καί τήν ννοια τς θρησκείας καί κάθε νέργεια το Θεο στόν κόσμο. Γιατί τό θαμα δέν εναι τίποτ' λλο παρά τρόπος μέ τόν ποον ποκαλύπτεται Θεός στόν κόσμο, ετε μέσα στήν λική δημιουργία ετε μέσα στόν νθρωπο. Καί ο γιοι κριβς πού τέλεσαν θαύματα, πράξεις δηλαδή ξω πό τήν φυσική νομοτέλεια, εν' κενοι πού μέ τήν πίστη καί τήν καθαρότητα το βίου τους γιναν κατάλληλα ργανα γιά τήν ποκάλυψη το Θεο στήν γ. Τέτοιοι εναι ο δύο γιοι τῶν ποίων τή μνήμη πιτελε σήμερα κκλησία, σιος Παρθένιος πίσκοπος Λαμψάκου καί σιος Λουκς «ν Λειβαδείᾳ».
*Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης, ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ*, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1979.