Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Εὐχόμαστε τὸ νέο ἔτος, νὰ εἶναι αἴσιο καὶ εὐτυχές, ὄχι κατὰ μαγικὸ τρόπο,ἀλλὰ ἐμεῖς ἀπὸ σήμερα νὰ ἀρχίσουμε νὰ εἴμαστε καλύτεροι ἀπὸ χθές. Γιατί δὲν εἶναι τὰ πράγματα ποὺ μᾶς κάνουν εὐτυχεῖς, μὰ εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ φτιάχνομε τὰ πράγματα καὶ βρίσκομε τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας μας μέσα στὴν ἐπανατοποθέτησή μας στὰ πράγματα καὶ στὸν κόσμο, στὴν ἐκτέλεση κάθε φορὰ τοῦ χρέους μας ἀπέναντι στὸν ἑαυτό μας, στὸν ἀδελφό μας καὶ στὸ Θεό. Νὰ δεχώμαστε τὴν ταπείνωση ὅταν εἶναι ταπείνωση, καὶ νὰ ἀντιστεκώμαστε μὲ ψυχικὴ ρωμαλεότητα καὶ ἠθικὴ σταθερότητα ὅταν εἶναι ἐξουθένωση καὶ ἐξανδραποδισμός.
«Εὐχαριστοῦντες κατά πάντα 
καί διά πάντα βοῶμεν·
Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ 
τῆς χρηστότητός σου
 καί καταξίωσον ἡμᾶς 
ἀκατακρίτως βοᾶν σοι·
Κύριε, δόξα σοι».
Καλή καὶ Εὐλογημένη Χρονιά!