Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012


Κουραστήκαμε νὰ μᾶς ἀδικοῦν
καθὼς σταυροκοπιόμαστε μὲ δέος
μπρὸς στὴ ζωὴ τὴν ἄχρονη,
τὴν ἄναρχη, τὴ γαλήνια...
κουραστήκαμε νὰ μᾶς ἀδικοῦν·
τὸ νιώθουμε πιά...