Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012


* Δύσκολα ξεριζώνεται ἀπὸ μέσα μας ὁ κόσμος, ἐὰν δὲν ξεριζωθοῦμε ἐμεῖς πρῶτα ἀπὸ τὸν κόσμο.
* Μὴν καταπιέζετε ἐγωϊστικὰ τὸν ἑαυτό σας, πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις σας, καὶ δημιουργεῖτε ἄγχος. Ὁ Χριστὸς εἶναι στοργικὸς Πατέρας καὶ ὄχι τύραννος. Τὸν φιλότιμο ἀγώνα μας χαίρεται ὁ Χριστός.
(Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα)