Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011


Κάτι ἀπὸ γῆ, κάτι ἀπὸ οὐρανό
ἔχει ἡ ζωή κι ἐρημώνει
ἄν δὲν τὴν ἀγαπήσεις...