Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Ζητιάνος

Ἀνακατεμένος στὰ βήματα,
τὰ καθημερινὰ τ᾽ ἀπάνθρωπα,
τ᾽ ἀλλοτριωμένα τοῦ πλήθους,
σφίγγετ᾽ ἡ καρδιά μου
μπρὸς στὸ κονσερβοκούτι
τὸ καθημερινὸ, τ᾽ ἀπάνθρωπο,
τὸ ἐπαγγελματικὸ,
τοῦ σακάτη ζητιάνου.
φωνὲς τραγικές, κωμικές,
παράφωνες γι᾽ ἀγάπης τραγούδια,
ζητοῦν ἐξιλασμό
στὸν ἦχο τῆς δραχμῆς τοῦ διαβάτη...