Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Μικρός Συναξαριστής


19 ουλίου
Ἡ ὁσία Μακρίνα
να πό τά ραιότερα παραδείγματα γυναικείας σκητικς ζως, οκογενειακς φοσιώσεως καί χριστιανικς γαθοεργο δράσεως εναι σία Μακρίνα, δελφή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τς ποίας κκλησία σήμερα ἑορτάζει τή μνήμη. Μεγαλύτερη δέκα δελφν καί χήρα πό νεαρωτάτη λικία, φωσιώθηκε στήν νατροφή τν δελφν της, τρες πό τούς ποίους γιναν πίσκοποι. Μέγας Βασίλειος, νας πό τούς μεγαλύτερους Πατέρας τς κκλησίας, πολλά φείλει στήν δελφή του Μακρίνα καί πρό πάντων τι τόν τράβηξε πό τό δικηγορικό ργο, πού εχε στήν ρχή, καί το δειξε τόν δρόμο τς θεολογικς καί κκλησιαστικς δράσεως, στήν ποία γιος Βασίλειος τόσο διέπρεψε. Τί μεγάλος λήθεια θησαυρός εναι μιά καλή μητέρα καί μιά φωσιωμένη δελφή!... Πίσω π' λους τοὺς μεγάλους νδρας τς στορίας θά πρέπει πάντα νά ναζητήσουμε να φαν ρωα· μία μητέρα, μία σύζυγο, μία δελφή.

Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής, Ἀθῆναι 1980