Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Μικρός Συναξαριστής


11 ουλίου
Ὁ μάρτυς Κίνδεος
Τό πιό εγλωτο κήρυγμα εναι τό κήρυγμα τν γίων Μαρτύρων. Τούς δηγον στόν τόπο το μαρτυρίου κι κενοι διδάσκουν καί κατηχον καί τούς δημίους των καί τούς χριστιανούς, πού τούς κολουθον. Ατό κανε γία παρθένος καί Μάρτυς Κυριακή, πού πρίν λίγες μέρες τήν γιόρτασε κκλησία· τό διο κάνει καί γιος Μάρτυς Κίνδεος, το ποίου σήμερα τιμται μνήμη. να τέτοιο κήρυγμα εναι ληθινό καί γιά κείνους πού τό κάνουν καί γιά κείνους πού τό κον. Εναι τό συμβόλαιο, πού γράφει Θεός μέ τό αμα τν γίων Μαρτύρων. Εναι σπορά, πού γίνεται μέ τά στ τν γίων. τσι πίστη κρατύνεται καί τό κήρυγμα το Εαγγελίου ποδεικνύεται τό σχυρότερο πλο στόν κόσμο. Μέ ατό τό πλο κκλησία νίκησε καί κατάκτησε τόν κόσμο· χι μέ τή φωτιά, χι μέ τό σίδερο, μά μέ τό λόγο τν Μαρτύρων, πού κήρυτταν - κι ταν κόμη δέν νοιγαν τό στόμα τους - κάτω πό τή σπάθη το δημίου.

Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής, Ἀθῆναι 1980