Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Μικρός Συναξαριστής


14 ουλίου
Ὁ ὅσιος Ὀνήσιμος
γνήσιος μοναχικός βίος εν' να πό τά δυσκολώτερα, μά καί νδοξότερα γωνίσματα, στά ποα μπαίνουν - σοι μπαίνουν - παίρνοντας τό δρόμο τς τελειότητας. Λίγους πάντα καλε Θεός γιά νά γωνιστον στό δύσκολο τοτο στάδιο το μοναχικο βίου καί σ' ατούς βέβαια δέν εν' κενοι, πού πό διάφορους δικούς τους πολογισμούς γίνονται τάχα μοναχοί. νας πό τούς λίγους εναι σιος νήσιμος, το ποίου τήν μνήμη σήμερα ἑορτάζει κκλησία. Μά καί τν γονέων του τό πάθημα εναι πολύ διδακτικό, σάν παράδειγμα γιά κείνους τούς γονες, πού ντιστέκονται στήν θεία βουλή καί στήν κλίση τν παιδιν τους νά γίνουν μοναχοί. Συμφορά λογίζεται κλίση νός νέου, πού πακούει στήν θεία κλήση κι γκαταλείπει τά γκόσμια, γιά νά προσφέρη λοκληρωτική θυσία, λογική καί εάρεστη, τόν αυτό του στό Θεό. Κι μως μιά τέτοια προσφορά χει κι ατή, σέ κάθε ποχή, μεγίστη ξία καί χρησιμότητα.

Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής, Ἀθῆναι 1982