Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Μικρός Συναξαριστής


13 ουλίου
Ἡ μάρτυς Μαρία ἡ ἐκ Περσίδος
χι μόνο τρόπος, μέ τόν ποο Θεός καλε τούς νθρώπους πό τό σκότος τς πιστίας στό φωτεινό δρόμο τς πίστεως καί τς σωτηρίας, εναι νεξιχνίαστος, μά καί τά κατορθώματα τς πίστεως τν γίων δέν κατανοονται καί δέν ρμηνεύονται μόνο μέ τήν περιωρισμένη δύναμη το λογικο. Ατή τήν λήθεια βλέπομε στόν βίο καί τό μαρτύριο τς γίας Μάρτυρος Μαρίας τς "κ Περσίδος", τς ποίας τήν μνήμη ἑορτάζει σήμερα κκλησία. Καί κλήση καί θλησή της περβαίνουν σέ κατάληψη τή λογική δύναμη το νθρώπου. κενοι πού μελετον τούς βίους τν γίων μέ τήν ψυχρή λογική, χωρίς τή χειραγώγηση τς πίστεως, χι μόνο δέν καταλαβαίνουν τίποτα π' σα συμβαίνουν στήν θληση καί τήν σκηση τν ρώων τς κκλησίας, μά καί πιστον καί σκανδαλίζονται. Ξεχνον πώς ζωή τν γίων εναι κατόρθωμα πίστεως καί θαμα το Θεο, πού δέν κατανοεται λλά πιστεύεται.

Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής, Ἀθῆναι 1980