Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Μικρός Συναξαριστής


10 ουλίου
Οἱ 45 μάρτυρες τῆς Νικοπόλεως
Σήμερα κκλησία ἑορτάζει τή μνήμη τν σαρανταπέντε γίων Μαρτύρων τς Νικοπόλεως. Τό περιστατικό τς φυλακίσεώς των μοιάζει πολύ μέ σα συνέβησαν μέ τήν φυλάκιση τν γίων ποστόλων Παύλου καί Σίλα στούς Φιλίππους τς Μακεδονίας. πως κε ο πόστολοι, τσι κι δ ο Μάρτυρες τή νύχτα ψαλλαν καί προσεύχονταν στόν Θεό. πως κε Θεός μέ θαμα δωκεν πάντηση στήν προσευχή τν ποστόλων, τσι κι δ γγελος Κυρίου, μέσα σέ οράνιο φς, παρουσιάσθηκε στούς Μάρτυρας. "Χαίρετε", τούς λέει, "τά νόματά σας γράφτηκαν στό βιβλίο τς ζως. Πλησιάζει τό τέλος". πως κε δεσμοφύλακας ντρομος ρώτησε· "Κύριοι, τί με δε ποιεν να σωθ;", τσι κι δ ο δύο δεσμοφύλακες πεσαν στά πόδια τν Μαρτύρων καί τούς παρακαλοσαν· "Πιστεύομε καί μες στόν Χριστό". παναλαμβάνονται τά δια περιστατικά, γιά νά πιστεύουν ο νθρωποι πώς νας κι ατός εναι Θεός τν ποστόλων καί τν Μαρτύρων.

Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής, Ἀθῆναι 1980