Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον...: Οἱ ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ Παῖδες

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον...: Οἱ ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ Παῖδες: Πολλά πράγματα στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας φαίνονται ἀπίστευτα· τόσο εἶν' ἀσυνήθιστα καί πρωτάκ...