Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013
Σταλιά-σταλιὰ ἀνάβλυσα
ἀπὸ κρυφές πηγές
καὶ πλήθυνα γιὰ νά ῤθω
σ᾽ ἀπρόσμενες χαρές
καὶ στὴ δροσιά σου
ἀγαπημένη θάλασσα...