Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012Gönülden


Ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδιᾶς
σιωπή μονάχα ξεφυτρώνει,
μὰ τῆς  Ἀγάπης ἡ μιλιά,
σὲ κόσμο μέγα τὴν ὑψώνει...