Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Ὁ Μάρτυς Ἑρμείας


θληση τν Μαρτύρων κα σκηση τν σίων εναι να εγλωττο κα ζωνταν κήρυγμα το Εαγγελίου. ,τι λεγε ησος Χριστς στος μαθητάς κα ποστόλους του, λα πραγματοποιονται στν θληση κα τν σκηση τν γίων- καὶ οἱ διωγμοὶ καὶ τὰ θαύματα. Γιὰ τοὺς ἀληθινὰ πιστοὺς εἶναι γραμμένο ὅτι «κἄν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει». Αὐτὸ συνέβη μὲ τὸν ἅγιο μάρτυρα Ἑρμεία, τὸν ὁποῖο σήμερα ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία, ποὺ οἱ βασανιστές του τὸν πότισαν ὀξὺ δηλητήριο καὶ δὲν ἔπαθε τίποτα. Σ᾽ ἕνα πρᾶγμα ὅμως πρέπει νὰ προσέξουμε, ὅτι δηλαδὴ τὰ θαύματα καὶ τὰ σημεῖα στὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων, δὲν γίνονται ἀπὸ τὴ ματαιοδοξία τους καὶ γιὰ ἐπίδειξη· ὅπως καὶ τὸ δηλητήριο δὲν τὸ πῆρε μόνος του καὶ τὸ ἤπιε ὁ ἅγιος Ἑρμείας, μὰ τοῦ τὸ ἔδωκαν μὲ τὴ βία. Τότε ὁ Θεὸς παρεμβαίνει καὶ κάνει θαῦμα, ὅταν εἶναι νὰ εὐεργετήσει καὶ νὰ προστατέψει τοὺς δικαίους καὶ ὄχι ὅταν τὸν πειράζουν καὶ τὸν προκαλοῦν οἱ ἄνθρωποι.
( Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής, 31 Μαΐου)