Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Σήμερον ἔαρ μυρίζει…

π. Χρήστου Ζαχαράκη

«Σήμερον ἔαρ μυρίζει καί καινή κτίσις ἀγάλλεται...» ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκκλησία, πού σημαίνει  ὅτι ἡ ἐλπίδα ἄνθισε.  Αὐτό  μᾶς πρόσφερε  ἡ  Ἀνάσταση: τή χαρά τῆς ὀμορφιᾶς καί  τῆς ἀνθοφορίας, πού εἶναι ἡ εἰδοποιός διαφορά πού ἐξυψώνει τήν ψυχή καί δίνει ὑπόσταση στήν ἐλπίδα.
Ὅσο καί νά καλλιεργεῖς τήν ψυχή, ὅσο καί νά πλουτίζεις τό πνεῦμα, ὅσο καί νά ἁπλώνεις τήν καρδιά, ἄν δέν ὑπάρχει ἐλπίδα ν'  ἀνθίσουν, τότε τά πάντα εἶναι μάταια, στό τέλος μαραίνονται, δέν σοῦ δίνουν τήν αἴσθηση τῆς ζωῆς καί τή χαρά τῆς νίκης.