Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Απολυτίκιον Αγίας Θεοφανούς της Βασιλίσσης και Κτίτορος Ι.Μ. Αγίας Αναστ...

   Τῇ ις' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς Ἁγίας καὶ θαυματουργοῦ Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, συζύγου γενομένης Λέοντος τοῦ σοφωτάτου Βασιλέως.
Ἀπ᾽ ὅλους ἐμᾶς πού εὐλαβούμαστε τὴν Ἁγία Θεοφανώ, ἕνα μεγάλο Εὐχαριστώ στή Θεσσαλία Τεριακῆ, παραγωγό αὐτοῦ τοῦ βίντεο. Πηγή:https://www.youtube.com/watch?v=a-qpFGUCBmo