Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυς


ουστνος φιλόσοφος κα μάρτυς
(1 ουνίου)
Μέσα στ χορεία τν γίων τς κκλησίας εναι κα τάξη τν ποστόλων. Ο πολογητα στ χρόνια τν διωγμν τς κκλησίας ζήτησαν ν περασπίσουν τν πίστη κα τος διωκομένους χριστιανος μ γραπτς πολογίες, πο σν πιστολς τς στελναν στος εδωλολάτρες ατοκράτορες. νας π τος πολογητς εναι γιος ουστνος φιλόσοφος κα μάρτυς, το ποίου κκλησία σήμερα τιμ τ μνήμη. Σ μιά του πολογία γιος ουστνος γράφει, τι μ λα τ βασανιστήρια πο ποφέρουν ο χριστιανο δν ρνονται τν πίστη· σο αξάνουν τ βασανιστήρια τόσο πληθαίουν ο χριστιανο. Συμβαίνει, λέει, σν τ μπέλι, πο σο τ κλαδεύεις, τόσο κα πετ καινούργιες βέργες. Τ διο λέει στ Εαγγέλιο κι ησος Χριστός· κάθε κλμα πο κάνει καρπὸ ὁ οὐράνιος γεωργὸς «καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ». Ἡ Ἐκκλησία εἶν᾽ ἡ μεγάλη κληματαριά.
(Μικρός Συναξαριστής, Ἐπισκόπου Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ)