Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Στὸ βάθος διακρίνεται ὁ Ἄθως... Ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἥλιου ἀκόμα πιὸ ὄμορφη εἶναι, μαζὶ μὲ τὴν αὐγὴ, νὰ διακρίνεις ὅ,τι ἀντιπροσωπεύει τὸν κόσμο ποὺ νοσταλγοῦμε...