Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον...: Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα...

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον...: Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα...: Σχόλια στὴν παραβολή τοῦ Ἀσώτου π. Χρήστου Ζαχαράκη Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα κι ἂς τὸ πατοῦν οἱ ξένοι στοιχειὸ εἶναι καὶ μὲ προσκαλεῖ, ψυ...